Found: 58,506  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้สะเดาเทียม / ธงชัย เปาอินทร์
ชื่อผู้แต่งธงชัย เปาอินทร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2536
เลขเรียก633.8 ธ221ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้อวบน้ำ พิชาน.
ชื่อผู้แต่งพิชาน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แนวเกษตรกรรม, 2550
เลขเรียก635.9 พ342ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้อ่อน / ม.ล. สีฟ้า มหาวรรณ ; นามแฝง ศรีฟ้า ลดาวัลย์
ชื่อผู้แต่งสีฟ้า มหาวรรณ, ม.ล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2539
เลขเรียก895.913 ศ736ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้อ่อน เล่ม 1 / ม.ล. สีฟ้า มหาวรรณ ; นามแฝง ศรีฟ้า ลดาวัลย์
ชื่อผู้แต่งสีฟ้า มหาวรรณ, ม.ล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2534
เลขเรียก895.913 ศ736ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้อ่อน เล่ม 2 / ม.ล. สีฟ้า มหาวรรณ ; นามแฝง ศรีฟ้า ลดาวัลย์
ชื่อผู้แต่งสีฟ้า มหาวรรณ, ม.ล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2534
เลขเรียก895.913 ศ736ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้เท้างาช้าง / เจเน็ท เดลีย์ ; แปลและเรียบเรียงโดย บุญญรัตน์
ชื่อผู้แต่งเดลีย์, เจเน็ท.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ธนบรรณ, 2532
เลขเรียก895.913 ด573ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้เมือง เล่ม 1 / รำไพพรรณ ศรีโสภาค ; นามแฝง โสภาค สุวรรณ
ชื่อผู้แต่งรำไพพรรณ ศรีโสภาค.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณการ, 2531
เลขเรียก895.913 ส862ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้เมือง เล่ม 1 / รำไพพรรณ ศรีโสภาค ; นามแฝง โสภาค สุวรรณ
ชื่อผู้แต่งรำไพพรรณ ศรีโสภาค.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ณบ้านวรรณกรรม, 2540
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้เมือง เล่ม 2 / รำไพพรรณ ศรีโสภาค ; นามแฝง โสภาค สุวรรณ
ชื่อผู้แต่งรำไพพรรณ ศรีโสภาค.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณการ, 2531
เลขเรียก895.913 ส862ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้เมือง เล่ม 2 / รำไพพรรณ ศรีโสภาค ; นามแฝง โสภาค สุวรรณ
ชื่อผู้แต่งรำไพพรรณ ศรีโสภาค.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ณบ้านวรรณกรรม, 2540
เลขเรียก895.913 ส862ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้เลื้อยกินได้ / วราภรณ์ วิชญรัฐ
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ วิชญรัฐ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2548
เลขเรียก635 ว321ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้เลื้อยประดับ / อฤชร พงษ์ไสว
ชื่อผู้แต่งอฤชร พงษ์ไสว.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2544
เลขเรียก635.9 อ111ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้เอนกประสงค์กินได้ / สำนักส่งเสริมการปลูปป่า กรมป่าไม้
ชื่อผู้แต่งกรมป่าไม้.#31;
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2540
เลขเรียก634.97 ก765ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้เอนกประสงค์กินได้ / สำนักส่งเสริมการปลูปป่า กรมป่าไม้
ชื่อผู้แต่งกรมป่าไม้.#31;
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551
เลขเรียก634.97 ก765ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้ใบ / จุฑามาศ อ่อนวิมล
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ อ่อนวิมล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ชมรมไม้ประดับสวนจตุจักร, มปป
เลขเรียก635.9 จ432ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : |<< << 3891 3892 3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed