Found: 808  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารกฎหมาย ม.อุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์อุบลราชธานี. :มหาวิทยาลับอุบลราชธานี ;2554.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารกฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ;2550.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร :สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารกทช.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรรคมนาคมแห่งชาติ ;2552.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารกรมคุมประพฤติ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ (ดูวารสาร)http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/449781 ;2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารกรมทรัพยากรน้ำ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม ;2554.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารกรมบังคับคดี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กรมบังคับคดี ;2555.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารกรมบัญชีกลาง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กองกำกับเเละพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ;2557.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารกรมประชาสัมพันธ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กรมประชาสัมพันธ์. (ดูวารสารhttp://hq.prd.go.th/prTechnicalDM/more_news.php?cid=73) ;2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร : กรมวิทยาศาสตร์บริการ ; 2557.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา ;2551.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารกระบวนการยุติธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงานกิจการยุติธรรม ; 2552.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารกฤษฎีกาสาร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร :สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ;2557.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารกศน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัย ;2555.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารกสทช.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร :สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง ;2557.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed