Found: 35  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง a day.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร :บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด ;2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง IJIED.
สำนักพิมพ์อุบลราชธานี :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ;2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง Kasetsart Journal of Social Sciences.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดูวารสาร)http://www.elsevier.com/locate/kjss. ;2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง LIPS Garcon.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร ;บริษัท เอมมารุต พับลิชชิ่ง จำกัด ;2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง Science Asia.
สำนักพิมพ์นครปฐม :มหาวิทยาลัยมหิดล ; 2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง SMART.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ; 2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง Thai Forest Bulletin.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร : Department of National Parks, Wildife and Plant Conservation ; 2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง คู่สร้างคู่สม.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร ;บริษัทคู่สร้างคู่สม ประเทศไทย จำกัด ;2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง ทีวีพูล.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร :บริษัท ไทย อินเตอร์ มีเดีย ;2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง รักลูก.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร :กลุ่มบริษัทอาร์เเอลจี ;2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารการงบประมาณ สำนักงบประมาณ..
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงบประมาณ.;2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์.
สำนักพิมพ์สุรินทร์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ;2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; 2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารครุศาสตร์เมืองช้าง ม.ราชภัฏสุรินทร์.
สำนักพิมพ์สุริรนทร์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ;2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารครูมุกดาหาร.
สำนักพิมพ์มุกดาหาร :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ;2550.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3
Search Tools: Get RSS Feed