Found: 21  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Arena ภาคีคร่าวิญญาณ
ชื่อผู้แต่งไพลินณภัทร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ก้าวกระโดด, 2558.
เลขเรียก895.913 พ994อ 2560
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Battlefield รักษาแดนตาย
ชื่อผู้แต่งธุวัฒธรรพ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ก้าวกระโดด,2558.
เลขเรียก895.913 ธ739บ 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง CAMP ค่ายอาฆาต
ชื่อผู้แต่งซีเอชซีจี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ก้าวกระโดด, 2558.
เลขเรียก895.913 ซ351ค 2560
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง QUIZ โจทย์มรณะ
ชื่อผู้แต่งดร.วอร์ม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ก้าวกระโดด,2558.
เลขเรียก895.913 ค126ด 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Short story part แรกพบ
ชื่อผู้แต่งSweet lemon.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ต้นมะนาว,2558.
เลขเรียก895.913 ส434ช 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กลิ่นกาสะลอง เล่ม 1
ชื่อผู้แต่งเนียรปาตี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ณ บ้านวรรณกรรม,2558.
เลขเรียก895.913 น858ก 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กลิ่นกาสะลอง เล่ม 2
ชื่อผู้แต่งเนียรปาตี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ณ บ้านวรรณกรรม,2558.
เลขเรียก895.913 น858ก 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การผจญภัยของฮักเคิลเบอร์รี่ ฟินน์ = Adventures of Huckleberry Finn
ชื่อผู้แต่งทเวน, มาร์ก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :แอร์โรว์ คลาสสิกบุ๊คส์,2558.
เลขเรียก895.913 ท233ก 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ข้ามสมุทร
ชื่อผู้แต่งวิษณุ เครืองาม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มติชน, 2558.
เลขเรียก895.913 ว768ข 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทุติยอสูร
ชื่อผู้แต่งอลินา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ลูกองุ่น, 2558.
เลขเรียก895.913 อ426อ 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง บ่วงบรรจถรณ์
ชื่อผู้แต่งกีรติ ชนา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อรุณ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2558.
เลขเรียก895.913 ก695บ 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พ่อมดเจ้าเสน่ห์
ชื่อผู้แต่งโสภี พรรณราย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อรุณ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2558.
เลขเรียก895.913 ส988พ 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง รัก...ร้าย
ชื่อผู้แต่งณารา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สถาพรบุ๊คส์,2558.
เลขเรียก895.913 ณ429ร 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง รักนี้...C.S.I. (cute, smart, intelligence)
ชื่อผู้แต่งDEZAIR.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เดอะรีดดิ้งรูม,2558.
เลขเรียก895.913 ด619ร 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง รักพลิกล็อก เทพิตา (สุเทพ คล้ำนคร).
ชื่อผู้แต่งเทพิตา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อรุณ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558.
เลขเรียก895.913 ท634ร 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed