Found: 3,022  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง29 ราชันย์ พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ 29 พระองค์ทั่วโลก / กองบรรณาธิการมติชน สำนักพิมพ์มติชน.
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์มติชน.#31;
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2549
เลขเรียก923.1593 ส693ย
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 3 ทศวรรษในแวดวงนักเขียนและศิลปิน
ชื่อผู้แต่งวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :แสงดาว,2549.
เลขเรียก920.593ว555ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง35 นักวิทยาศาสตร์ไทย / สุภา พื้นนาค
ชื่อผู้แต่งสุภา พื้นนาค.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เอกลักษณ์, มปป
เลขเรียก925.593 ส462ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง36 ปี ททท. / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ดอกเบี้ย, 2539
เลขเรียก910 ก274ส
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง365 วัน ใต้ร่มพระบารมี / บันลือ พับลิเคชั่นส์
ชื่อผู้แต่งบันลือ พับลิเคชั่นส์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บันลือพับลิเคชั่นส์, 2550
เลขเรียก923.1593 บ115ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 4 นักเขียนวรรณกรรมเยาวชนไทย : เทคนิคการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ชื่อผู้แต่งสุพิน วิริยะพงศ์พานิช.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ธารอักษร,2545.
เลขเรียก928ส846ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง40 ปี ครูครอง จันดาวงษ์ : จากหลักประหารสืบสาน อุดมการณ์ประชาธิปไตย / สมศักดิ์ ภู่สุวรรณ์
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ ภู่สุวรรณ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2544
เลขเรียก923.2 ส681ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง45 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สหมิตรออพธน, มปป
เลขเรียก908 ส383ม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง49 พรรษา มหาวชิราลงกรณ / มูลนิธิกาญจนบารมี
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิกาญจนบารมี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิกาญจนบารมี, 2544
เลขเรียก923.1593 ม417ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง49 ราชินีไทย / พิมาน แจ่มจรัส.
ชื่อผู้แต่งพิมาน แจ่มจรัส.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2542
เลขเรียก929.079593 พ729ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง49 ราชินีไทย / พิมาน แจ่มจรัส.
ชื่อผู้แต่งพิมาน แจ่มจรัส.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559
เลขเรียก923.1593 พ729ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง49 วัน ยิ่งลักษณ์ สู่นายกฯ หญิงคนแรกของประเทศไทย / กองบรรณาธิการข่าวสด สำนักพิมพ์มติชน.
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์มติชน.#31;
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2554
เลขเรียก923.2 ส693ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง50 ปี สุเทพโชว์ คอนเสิร์ตชีวิตกับ ผลงานเพลงเกียรติยศ / เนรัญชรา
ชื่อผู้แต่งเนรัญชรา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2545
เลขเรียก927 น793ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง50 ปี แห่งการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / สำนักงาน กปร
ชื่อผู้แต่งสำนักงาน กปร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2539
เลขเรียก923.1 ส215ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ / สำนักงานสถาบันราชภัฏ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถาบันราชภัฏ.
สำนักพิมพ์พระนครศรีอยุธยา : สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2545
เลขเรียก923.1593 ส691ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed