Found: 3,022  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง137 อุทยานทั่วไป / บรรหาร เลาหะวิไลย
ชื่อผู้แต่งบรรหาร เลาหะวิไลย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แก้ววิไลย, 2545
เลขเรียก915.9304 บ192ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง142 วัน 1,800 กม นิเวศศิลป์ริมโขงของศิลปินนอกคอก / พิน สาเสาร์
ชื่อผู้แต่งพิน สาเสาร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แพรว, 2551
เลขเรียก915.904 พ635ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 15 โครงการหลวงที่ต้องตกหลุมรัก
ชื่อผู้แต่งธนันพัชร์ นิพิฐสกุลชัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น,2559.
เลขเรียก915.93 ธ213ส 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 150 ปี ประวัติศาสตร์จีนยุค "ป่วยไข้" : จากสงครามฝิ่นสู่มหาอำนาจโลก
ชื่อผู้แต่งวีระชัย โชคมุกดา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ยิปซี กรุ๊ป,2555.
เลขเรียก951 ว844ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง16 กษัตริย์ไร้บัลลังก์ / อุดม ประมวลวิทย์
ชื่อผู้แต่งอุดม ประมวลวิทย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ร.พ.เจริญธรรม, 2506
เลขเรียก929.7 อ446ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง190 ปี เมืองพระประแดง / อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่งจังหวัดสมุทปราการ.#31;
สำนักพิมพ์สมุทรปราการ : บอสส์การพิมพ์, 2548
เลขเรียก910.4 จ113ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง20 คนไทย บุคคลสำคัญของโลก / บุญชัย ใจเย็น.
ชื่อผู้แต่งบุญชัย ใจเย็น.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2555
เลขเรียก920 บ426ย
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง20 ทศวรรษรัตนโกสินทร์ รวมบทวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในช่วง 200 ปี ของกรุงรัตนโกสินทร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2525
เลขเรียก959.303 ย383
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง200 ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท : พระดำริและพระกรณียกิจต่อประเทศชาติ / ปิยนาถ บุนนาค และคนอื่นๆ
ชื่อผู้แต่งปิยนาถ บุนนาค.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ประชาชน, 2551
เลขเรียก923.1593 ป364ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง23 นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก / วารินทร์ สินสูงสุด
ชื่อผู้แต่งวารินทร์ สินสูงสุด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สยามมิตรการพิมพ์, 2543
เลขเรียก925 ว483ย
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง23 ปีกรุงเทพฯมหานคร
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ประชาชน, 2538
เลขเรียก959.3 ย318ย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง23 สุดยอดผู้นำรัฐบาล อดีต ปัจจุบัน / จิรวัฒน์ รจนาวรรณ
ชื่อผู้แต่งจิรวัฒน์ รจนาวรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : พึ่งตน, 2545
เลขเรียก923.2 จ377ย
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง2440 ผู้ร้ายเมืองสยาม / เวนิสา เสนีวงศ์
ชื่อผู้แต่งเวนิสา เสนีวงศ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บางกอกบุ๊ค, 2541
เลขเรียก959.3057 ว553ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง2488 ครูอีสานกู้ชาติ / นิยม รักษาขันธุ์
ชื่อผู้แต่งนิยม รักษาขันธุ์.
สำนักพิมพ์สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2543
เลขเรียก920 น641ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง25 ปีซีไรต์ / สัจภูมิ ละออ
ชื่อผู้แต่งสัจภูมิ ละออ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2546
เลขเรียก920.216 ส112ย
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed