Found: 1,388  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ไสบาท ศาสดายุคโลกาภิวัฒน์
ชื่อผู้แต่งประมวลวิทย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์,2539.
เลขเรียก211.3ป711ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไหว้พระ9 วัดทำทาน9ที่ ทำดี9 อย่าง / อภิรดี สนธิชัย.
ชื่อผู้แต่งอภิรดี สนธิชัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ธิงค์กู๊ด, 2552
เลขเรียก294.3135 อ262ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไหว้พระวัดมงคลนามน่าเยี่ยมยามที่เชียงใหม่ / สมจิต พรหมเทพ.
ชื่อผู้แต่งสมจิต พรหมเทพ.
สำนักพิมพ์เชียงใหม่ : ธนภัทร์การพิมพ์, 2555
เลขเรียก294.33 ส236ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไอ ที ภายใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา (ศาสนากับยุคโลกาภิวัฒน์) / พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฏก(ป.อ.ปยุตโต), 2539
เลขเรียก294.382 พ711อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไอน์สไตน์ถามพระพุทธเจ้าตอบ / ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน
ชื่อผู้แต่งศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2549
เลขเรียก294.3013 ศ722อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไอน์สไตน์ถามพระพุทธเจ้าตอบ / ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน
ชื่อผู้แต่งศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2551
เลขเรียก294.3013 ศ722อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น / สม สุจีรา
ชื่อผู้แต่งสม สุจีรา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2551
เลขเรียก294.3015 ส528อ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น / สม สุจีรา.
ชื่อผู้แต่งสม สุจีรา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2551
เลขเรียก294.3015 ส528อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : |<< << 91 92 93
Search Tools: Get RSS Feed