Found: 26  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ล่องล้านนา
ชื่อผู้แต่งรัตนพล ชื่นค้า.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2561.
เลขเรียก915.93 ร373ล 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง วิวัฒนาการรัฐอังกฤษ ฝรั่งเศส ในกระแสเศรษฐกิจโลกจากระบบฟิวดัลถึงการปฏิวัติ
ชื่อผู้แต่งกุลลดา เกษบุญชู มี้ด.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :ฟ้าเดียวกัน,2561.
เลขเรียก940.2 ก728ว 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาศาสตร์การบริหาร
ชื่อผู้แต่งสมบัติ นพรัก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2561.
เลขเรียก923.1593 ส254ศ 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง สงคราม 9 ทัพ กับการสงครามสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
ชื่อผู้แต่งชาดา นนทวัฒน์.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :ศรีปัญญา,2561.
เลขเรียก959.3051 ช513ส 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช : มหาบุรุษผู้กู้ชาติ รวมแผ่นดิน
ชื่อผู้แต่งพรกมล สุนทรนันท์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สุทธิพร คอร์เปอเรชั่น,2561.
เลขเรียก959.3024 พ227ส 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระผู้เป็นแสงสว่างกลางใจไทย
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สถาพรบุ๊คส์,2561.
เลขเรียก923.1593 ฝ211ส 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน : การเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน้ำท่าจีนจังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อผู้แต่งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),2561.
เลขเรียก959.3 ศ813ส 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2561.
เลขเรียก959.3 ก173ร 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง แผนที่สร้างชาติ : รัฐประชาชาติกับการทำแผนที่หมู่บ้านไทยในยุคสงครามเย็น
ชื่อผู้แต่งเก่งกิจ กิติเรียงลาภ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :Illumination editions,2561.
เลขเรียก912.593 ก749ผ 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง โลกเป็นของคนที่เห็นอนาคตก่อนใคร = Top 10 visionaries that changed the world
ชื่อผู้แต่งอีเลียน, จอร์จ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อมรินทร์ฮาวทู,2561.
เลขเรียก923.8 อ772ล 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ไอแซก นิวตัน = Isaac Newton
ชื่อผู้แต่งกลีก, เจมส์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ซอลท์,2561.
เลขเรียก925.3ก314อ 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed