Found: 43  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 15 โครงการหลวงที่ต้องตกหลุมรัก
ชื่อผู้แต่งธนันพัชร์ นิพิฐสกุลชัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น,2559.
เลขเรียก915.93 ธ213ส 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 7 บูรพกษัตริย์ ราชภักดิ์
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สถาพรบุ๊คส์,2559.
เลขเรียก923.1593 ฝ211จ 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Ancient Egypt อียิปต์โบราณ
ชื่อผู้แต่งไรคาร์ท, โจน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ยิปซี กรุ๊ป,2559.
เลขเรียก932 ร949อ 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Japan vintage village
ชื่อผู้แต่งทรงกลด บางยี่ขัน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อะบุ๊ก,2559.
เลขเรียก915.2 ท124จ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง The power of love : พลังคำสอนของพ่อหลวง เพื่อความสุขและความงดงามแห่งชีวิตอย่างแท้จริง ฉบับน้อมรำลึก
ชื่อผู้แต่งบุญมี พวงเพชร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์,2559.
เลขเรียก923.1593 บ527พ 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การทรงงานของพ่อในความทรงจำ
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ ไม้กลัด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น,2559.
เลขเรียก923.1593 ป451ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การทรงงานของพ่อในความทรงจำ เล่มที่ 2
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ ไม้กลัด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สมาคมสงเคราะห์สัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์,2559.
เลขเรียก923.1593 ป451ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับเทศกาลงานกาชาดมะขามหวานของจังหวัดเพชรบูรณ์= The Quality standard Assessment of Natural Attraction for Devel...
ชื่อผู้แต่งธนาวรรณ พิณะเวศน์.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์:สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์,2559.
เลขเรียก910.4ธ527ก 2559
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กำเนิดอเมริกา : เรื่องราว ความฝัน และการต่อสู้
ชื่อผู้แต่งนฤนารท พระปัญญา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ศยาม,2559.
เลขเรียก973 น273ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ก้าวใหม่ที่แตกต่างบนทางเดียวกัน = Common ground
ชื่อผู้แต่งทรูโด, จัสติน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มติชน,2559.
เลขเรียก923.271 ท165ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คันฉ่องฝรั่งเศสส่องสังคมสยามสมัยรัชกาลที่ 7
ชื่อผู้แต่งประหยัด นิชลานนท์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี,2559.
เลขเรียก959.3 ป424ค 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ถอดรหัส...คำประกาศ ''ผมสู้ตาย'' ของทหารเสือชื่อ...พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ชื่อผู้แต่งยุคล วิเศษสังข์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กรีน ปัญญาญาณ, 2559.
เลขเรียก923.2593 ย334ถ 2560
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ธรรมดีที่พ่อทำ
ชื่อผู้แต่งดนัย จันทร์เจ้าฉาย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ดีเอ็มจี,2559.
เลขเรียก923.1593 ด123ธ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ธรรมะแห่งพระราชา
ชื่อผู้แต่งธุลีพระบาท.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :แสงดาว,2559.
เลขเรียก923.1 ธ721ธ 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง บันทึกภาพแห่งความทรงจำ เมื่อครั้งที่ในหลวงทรงผนวช
ชื่อผู้แต่งพินิจ จันทร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ส.เอเซียเพรส (1989),2559.
เลขเรียก923.1593 พ685บ 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3
Search Tools: Get RSS Feed