Found: 36  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Befriend ละมุนร้าย ละลายรัก
ชื่อผู้แต่งIt''s me.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :แจ่มใส,2559.
เลขเรียก895.913 อ762บ 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Everyday story 2
ชื่อผู้แต่งวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อะบุ๊ก,2559.
เลขเรียก895.914 ว124อ 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Love house club อลวนรักบ้านพักหนุ่มหน้าใส
ชื่อผู้แต่งพอช (หัวสมองตีบตัน).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :แจ่มใส พับลิชชิ่ง,2559.
เลขเรียก895.913 พ485ล 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Security love ยามหล่อบอกต่อว่ารัก
ชื่อผู้แต่งHideko_sunshine.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :แจ่มใส พับลิชชิ่ง,[2559].
เลขเรียก895.913 ฮ429ซ 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กระต่ายในพระจันทร์
ชื่อผู้แต่งแพน พงศ์พนรัตน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :แพรวสำนักพิมพ์,2559.
เลขเรียก895.914 พ959ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คนเริงเมือง
ชื่อผู้แต่งสุวรรณี สุคนธา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ศิลปาบรรณาคาร,2559.
เลขเรียก895.913 ส875ค 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คำสอนพ่อ : บันทึกคำสอนเพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิต
ชื่อผู้แต่งธรรมสภา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ธรรมสภา,[2559?].
เลขเรียก895.915 ธ776ค 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) "สำหรับอาจารย์มือใหม่"
ชื่อผู้แต่งกรกฎ งานวงศ์พาณิชย์.
สำนักพิมพ์เชียงใหม่ :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2559.
เลขเรียก808.066 ก152จ 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ชวน "อ่าน" ชวน "คิด" พินิจวรรณกรรมร่วมสมัย
ชื่อผู้แต่งรื่นฤทัย สัจจพันธุ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สถาพรบุ๊คส์,2559.
เลขเรียก809 ร555ช
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ชีวิตของประเทศ เล่ม 1
ชื่อผู้แต่งวิษณุ เครืองาม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มติชน,2559.
เลขเรียก895.913 ว768ช
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ชีวิตของประเทศ เล่ม 2
ชื่อผู้แต่งวิษณุ เครืองาม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มติชน,2559.
เลขเรียก895.913 ว768ช
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ดวงใจนิรันดร์กาล
ชื่อผู้แต่งไหมมุก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อรุณ,2559.
เลขเรียก895.913 ห952ด 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง นางฟ้าหลงเงา
ชื่อผู้แต่งชลณภัทร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อรุณ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559.
เลขเรียก895.913 ช221น 2560
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง นามานุกรมรามเกียรติ์
ชื่อผู้แต่งรื่นฤทัย สัจจพันธุ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :แสงดาว, 2559.
เลขเรียก895.91109 ร555น 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง นิราศแม่
ชื่อผู้แต่งยงค์ ยโสธร.
สำนักพิมพ์ระยอง :ยงค์โฮม,2559.
เลขเรียก895.911 ย115น 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3
Search Tools: Get RSS Feed