Found: 3  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือติวสอบคณิตศาสตร์ CU-AAT, SAT
ชื่อผู้แต่งทีมงาน CU BEST CLUB.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2562.
เลขเรียก510.076 ท533ค 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ชีวสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานเบื้องต้นสำหรับการวิจัย = Biostatistics : Basic concepts of descriptive and inferential statistics for research
ชื่อผู้แต่งพิษนุ อภิสมาจารโยธิน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น,2562.
เลขเรียก519.5 พ767ช 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง วิทยาศาสตร์ : ประวัติศาสตร์การไขความจริงแห่งสรรพสิ่ง = A little history of science
ชื่อผู้แต่งบายนัม, วิลเลียม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บุ๊คสเคป,2562.
เลขเรียก509 บ293ว 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed