Found: 33  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง All in startup
ชื่อผู้แต่งแคนเดอร์, ไดอานา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โพสต์,2558.
เลขเรียก823.91 ค925อ 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Arena ภาคีคร่าวิญญาณ
ชื่อผู้แต่งไพลินณภัทร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ก้าวกระโดด, 2558.
เลขเรียก895.913 พ994อ 2560
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Battlefield รักษาแดนตาย
ชื่อผู้แต่งธุวัฒธรรพ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ก้าวกระโดด,2558.
เลขเรียก895.913 ธ739บ 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง CAMP ค่ายอาฆาต
ชื่อผู้แต่งซีเอชซีจี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ก้าวกระโดด, 2558.
เลขเรียก895.913 ซ351ค 2560
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง QUIZ โจทย์มรณะ
ชื่อผู้แต่งดร.วอร์ม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ก้าวกระโดด,2558.
เลขเรียก895.913 ค126ด 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Short story part แรกพบ
ชื่อผู้แต่งSweet lemon.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ต้นมะนาว,2558.
เลขเรียก895.913 ส434ช 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กลิ่นกาสะลอง เล่ม 1
ชื่อผู้แต่งเนียรปาตี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ณ บ้านวรรณกรรม,2558.
เลขเรียก895.913 น858ก 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กลิ่นกาสะลอง เล่ม 2
ชื่อผู้แต่งเนียรปาตี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ณ บ้านวรรณกรรม,2558.
เลขเรียก895.913 น858ก 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การผจญภัยของฮักเคิลเบอร์รี่ ฟินน์ = Adventures of Huckleberry Finn
ชื่อผู้แต่งทเวน, มาร์ก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :แอร์โรว์ คลาสสิกบุ๊คส์,2558.
เลขเรียก895.913 ท233ก 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การละครตะวันตกสมัยคลาสสิก -สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
ชื่อผู้แต่งกุลวดี มกราภิรมย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียก808.2 ก477ก 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ข้ามสมุทร
ชื่อผู้แต่งวิษณุ เครืองาม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มติชน, 2558.
เลขเรียก895.913 ว768ข 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ชวนอาจารย์เขียนตำรา ตอน เส้นทางสู่ศาสตราจารย์
ชื่อผู้แต่งณัชชา พันธุ์เจริญ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เกศกะรัต,2558.
เลขเรียก808.066 ณ112ช 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ต้นตำนานรามเกียรติ์ จากต้นฉบับเดิมรามายณะ
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กอแก้ว,2558.
เลขเรียก895.911 ธ189ต 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทุติยอสูร
ชื่อผู้แต่งอลินา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ลูกองุ่น, 2558.
เลขเรียก895.913 อ426อ 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง บทละคร เรื่อง รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เล่ม 1
ชื่อผู้แต่งพุทธเลิศหล้านภาลัยพระบาทสมเด็จพระ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์,2558.
เลขเรียก895.911 พ835บ 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3
Search Tools: Get RSS Feed