พบ 49 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง สตาร์ซอคเกอร์รายสัปดาห์.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สยามสปอร์ตบุ๊คส์.;2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร :มหาวิทยาลัยราภัฏพระนคร(ดูวารสาร)https://www.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS/issue/archive ;2558.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องComtemporary Advertising / William F. Arens.
ชื่อผู้แต่งArens, William F.
สำนักพิมพ์NewYork : McGraw-Hill, [2004]
เลขเรียกCD - ROM
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Biology
ชื่อผู้แต่งCampbell, Neil A.
สำนักพิมพ์New York : Pearson,2018.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง