พบ 49 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องComtemporary Advertising / William F. Arens.
ชื่อผู้แต่งArens, William F.
สำนักพิมพ์NewYork : McGraw-Hill, [2004]
เลขเรียกCD - ROM
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องBusiness and Administrative Communication / Kitty O. Locker
ชื่อผู้แต่งLocker, Kitty O.
สำนักพิมพ์NewYork : McGraw-Hill, 2003
เลขเรียก384.5 L815B
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร :มหาวิทยาลัยราภัฏพระนคร(ดูวารสาร)https://www.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS/issue/archive ;2558.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนรายวิชา เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม / ปิยรัตน์ มูลศรี.
ชื่อผู้แต่งปิยรัตน์ มูลศรี.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2558
เลขเรียก661 ป367อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง