พบ 49 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องChemistry / Julia Burdge
ชื่อผู้แต่งBurdge. Julia.
สำนักพิมพ์Boston : McGraw-Hill, 2009
เลขเรียก540 B942C
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องUnderstanding biotechnology : an integrated and cyber - based approach / George Acquaah
ชื่อผู้แต่งAcquaah, George.
สำนักพิมพ์NewJersey : PearsonPrenticeHall, 2004
เลขเรียก660.6 A169U
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องMosby''s Medical Encyclopedia : The Complete Home Medical Reference
สำนักพิมพ์[S.I.] : Softkoy, [2000]
เลขเรียกCD - ROM
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องStudent Resource CD to accompany Essential biology / Neil A. Campbell, Jane B. Reece and Eric J Simon.
ชื่อผู้แต่งReece , Jane B.,
สำนักพิมพ์SanFrancisco : PearsonBenjaminCummings, [2007]
เลขเรียกCD - ROM
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง The definitive guide to point and figure : a comprehensive guide to the theory and practical use of the point and figure charting method
ชื่อผู้แต่งDu Plessis, Jeremy.
สำนักพิมพ์Petersfield :Harriman House Ltd., 2012. .
เลขเรียก332.6322 D812D
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Writing essays
ชื่อผู้แต่งTragarn kalchayanant.
สำนักพิมพ์Bangkok :Thammasat University Press,2016.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือพัฒนา Android & iOS Apps ด้วยภาษา C#
ชื่อผู้แต่งศุภชัย สมพานิช.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สวัสดี ไอที,2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Fun and fantastical hats knit
ชื่อผู้แต่งHuff, Mary Scott.
สำนักพิมพ์Minneapolis, MN :Creative Publishing International, 2014.
เลขเรียก746.43 H889F
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง สตาร์ซอคเกอร์รายสัปดาห์.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สยามสปอร์ตบุ๊คส์.;2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่องปัญหาทางกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ / อัครเดช มณีภาค.
ชื่อผู้แต่งอัครเดช มณีภาค.
แหล่งที่มา วารสารจันทรเกษมสาร. ปีที่ 16, ฉบับที่ 31 (ก.ค.-ธ.ค. 2553), หน้า 135-153 0858-0006
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความเป็นครู / คณะอาจารย์ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูสวนสุนันทา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญผล, 2532
เลขเรียก371.11 ค411ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องStudent Resource CD to accompary Sweet Words : The music of his makesty the king of thailand Vol.2 / Asia Music International
ชื่อผู้แต่งAsia Music International.
สำนักพิมพ์Bangkok : AsiaMusicInternational, [2007]
เลขเรียกCD - ROM CD 02144 Eng
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง Asian Primates Journal.
สำนักพิมพ์ Mahidol University international College, Thailand.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย. / [บรรณาธิการ, ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, สมพร ศิลป์สุวรรณ์].
ชื่อผู้แต่งณัฏฐพงศ์ ทองภักดี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554
เลขเรียก330.9593 ณ311ป
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Blues harmonica for dummies
ชื่อผู้แต่งYerxa, Winslow.
สำนักพิมพ์Hoboken, N.J. :John Wiley & Sons, c2012.
เลขเรียก788.82 Y47B
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง