เดือน/ปี :  
พบ 47 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สามลดา,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องปฐมวัยศึกษา : กิจกรรมและสื่อการสอนเพื่อฝึกทักษะ พัฒนาการและการเรียนรู้ / พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งพราวพรรณ เหลืองสุวรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
เลขเรียก372.1 พ727ป
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง