เดือน/ปี :  
พบ 46 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคติชนวิทยา / วีระวัชร์ ปิ่นเขียน
ชื่อผู้แต่งวีระวัชร์ ปิ่นเขียน.
สำนักพิมพ์ราชบุรี : โปรแกรมวิชาภาษาไทยคณะมนูษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2542
เลขเรียก398 ว737ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องพจนานุกรม อังกฤษ - ไทย ฉบับนักเรียน = A Junior English - Thai Dictionary / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
ชื่อผู้แต่งเธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2544
เลขเรียก423.9591 ธ667พ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสารชีวโมเลกุล / มุกดา ฐิตะสุต.
ชื่อผู้แต่งมุกดา ฐิตะสุต.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527
เลขเรียก574.88 ม414ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมพื้นบ้าน : คติความเชื่อ / เพ็ญศรี ดุ๊กและคนอื่นๆ
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี ดุ๊ก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
เลขเรียก398.41 พ538ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุด = se-ed''s Madern english -Thai DIctionary / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.
ชื่อผู้แต่งวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด, 2541
เลขเรียก423.95911 ว346พ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ระบาดวิทยา : เพื่อการบริหารงานสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่งคำนวณ อึ้งชูศักดิ์.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :สมาคมระบาดวิทยา (ประเทศไทย),2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการวางแผนและการควบคุมทางการบริหาร = Management Planning and Control / สุรัสวดี ราชกุลชัย
ชื่อผู้แต่งสุรัสวดี ราชกุลชัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
เลขเรียก658.401 ส471ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Out of love แสดงความรัก
ชื่อผู้แต่งafterday.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เอเวอร์วาย,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Horoscope love ชะตาต้องรัก
ชื่อผู้แต่งยัยขนมผิง.
สำนักพิมพ์[กรุงเทพฯ] :ฟาไฉ,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเทคนิคการวางแผนและประเมินผลโครงการ / สิน พันธุ์พินิจ.
ชื่อผู้แต่งสิน พันธุ์พินิจ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2555
เลขเรียก658.404 ส724ท
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องระบบฐานข้อมูล / วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)2555.
เลขเรียก005.74 ว326ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเพชรบูรณ์พัฒนา / จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อผู้แต่งจังหวัดเพชรบูรณ์.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ : เพิ่มเสริมกิจบางพลัด, 2539
เลขเรียก351.818 จ112พ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคติชนวิทยา / อารี ถาวรเศรษฐ์
ชื่อผู้แต่งอารี ถาวรเศรษฐ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2546
เลขเรียก398 อ658ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องวิจัยชั้นเรียนปฐมวัย: หลักปฏิบัติจากประสบการณ์/ สุณี บุญพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งสุณี บุญพิทักษ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส(1989), 2557
เลขเรียก372.21 ส764ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคติชาวบ้าน / บุปผา ทวีสุข
ชื่อผู้แต่งบุปผา ทวีสุข.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2520
เลขเรียก398 บ455ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง