Found: 10,704  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง " กลอย " พืชป่ามหัศจรรย์
ชื่อผู้แต่งภูดิศ ฤทธิ์จารุกร.
แหล่งที่มา วารสารวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. ปีที่ 21, ฉบับที่ 1 (ม.ค./มี.ค. 2561), หน้า 62-79 ISSN 15130096
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง “ กูเกิลแอปพลิเคชั่น” นวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับอาชีวศึกษา =“ Google App” Innovation for Education to Vocational Education
ชื่อผู้แต่งสรญา เปรี้ยวประสิทธิ์.
แหล่งที่มา วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร. พระนคร. ปีที่ 1, ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย. 2559), หน้า 66-77 ISSN 25395963
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง " ข่าวดี " และ " ข่าวร้าย " ในหนังสือพิมพ์ยุคซาร์เคยทายทักอนาคตรัสเซีย
ชื่อผู้แต่ง ไกรฤกษ์ นานา.
แหล่งที่มา ศิลปวัฒนธรรม.(นิตยสาร). ปีที่ 37, ฉบับ 9 (ก.ค. 2558), หน้า 144-167
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง " เทริด" สืบสานคุณค่าโนราถิ่นใต้
ชื่อผู้แต่งรุ่งโรจน์ จุกมงคล.
แหล่งที่มา วารสารวัฒนธรรม. ปีที่ 56, ฉบับที่ 2 (เม.ย./มิ.ย. 2560), หน้า 92-99 ISSN 08573727
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"Fibre"เส้นใยอาหารสำคัญเพื่อคนรักสุขภาพและรูปร่าง / วชิรา วิเศกก์สมบูลย์.
ชื่อผู้แต่งวชิรา วิเศกก์สมบูลย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ฟีลกูด;, 2553
เลขเรียก646.72 ว153ฟ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง “น้ำใจ” ที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชน =KINDNESS IN YOUTH LITERATURE
ชื่อผู้แต่งจีรภัทร อาดนารี.
แหล่งที่มา วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. ปีที่ 10, ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค. 2559), หน้า 102 –118 ISSN 19054165
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"บิ๊กตู่" นายกฯ โหด มัน ฮา / วาสนา นาน่วม.
ชื่อผู้แต่งวาสนา นาน่วม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558
เลขเรียก923.2593 ว491บ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง "ผู้จัดการสวนลำไย" การปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมในกระแสโลกาภิวัฒน์
ชื่อผู้แต่งศุภวดี มนต์เนรมิตร.
แหล่งที่มา วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร. ปีที่ 13, ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค. 2559), หน้า 129-152 ISSN 16863690
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed