พบ 50 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือและหลักสูตรการสอนฟัง-พูดภาษาไทยระดับต้น : การสอนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการตอบสนองทางร่างกาย (ที พี อา)
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์.
สำนักพิมพ์เชียงใหม่ :มูลนิธิเด็กเพสตาลอสซี่ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง สรุปเข้ม VOCAB พร้อมแนวข้อสอบ
ชื่อผู้แต่งศุภวัฒน์ พุกเจริญ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ ฯ :สามลดา,2555.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดการความขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้แต่งณัฐนันท์ คุณเงิน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม,2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง เครื่องเขินในวัฒนธรรมล้านนา = Lacquerware in Lanna Culture
ชื่อผู้แต่งวิถี พานิชพันธ์.
สำนักพิมพ์เชียงใหม่ :สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พจนานุกรมภาพสำหรับเด็ก ตอน Going to town
ชื่อผู้แต่งพชร อยู่สวัสดิ์.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :ลิตเติ้ลฮาร์ท,25.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง