พบ 48 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ชีวิตดีขึ้นทุกด้าน ด้วยการ "ช่างแม่ง" = The life-changing magic of not giving a fuck
ชื่อผู้แต่งไนท์, ซาร่า.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บิงโก,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / มุกดา ลิบลับ
ชื่อผู้แต่งมุกดา ลิบลับ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สถาบันราชภัฏพระนคร, 2542
เลขเรียก495.9182 ม615ภ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ยาสั่งและรวมเรื่องเอก
ชื่อผู้แต่งมนัส จรรยงค์.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :ศรีปัญญา,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Engineering mechanics statics
ชื่อผู้แต่งHibbeler, R.C.
สำนักพิมพ์Essex, UK :Pearson,2017.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Strategy to cybersecurity 4.0
ชื่อผู้แต่งปริญญา หอมเอนก.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์,2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง International Business : competing in the global marketplace
ชื่อผู้แต่งHill, Charles M. L.
สำนักพิมพ์NY :Mc Graw Hill Education,2019.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง เรื่องเล่าที่ได้ยินในวัยเด็ก : นิทานพื้นบ้านของวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์.
สำนักพิมพ์เชียงใหม่ :มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ : หลักการและหลักปฏิบัติพื้นฐาน = Writing for public relations : Basic Principles and Practice
ชื่อผู้แต่งนภวรรณ ตันติเวชกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :21 เซ็นจูรี,2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย : การพัฒนาสินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว = The prototype souvenir development for tourism project
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กรมการท่องเที่ยว,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ธนบุรีในมิติประวัติศาสตร์ : การเมือง การศาสนา การต่างประเทศ โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี
ชื่อผู้แต่งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวัฒนธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ;2550.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง ชีวจิต.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ;2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง หมอชาวบ้าน.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน.;2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง มติชนสุดสัปดาห์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) , 2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง ทีวีพูล.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร :บริษัท ไทย อินเตอร์ มีเดีย ;2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง