พบ 50 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ไพรอาถรรพ์
ชื่อผู้แต่งไชยา วรรณศรี.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :ศรีปัญญา,2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง สตาร์ซอคเกอร์รายสัปดาห์.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สยามสปอร์ตบุ๊คส์.;2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง รวมเล่มพระเครื่องยอดนิยม.
ชื่อผู้แต่งพลานุภาพ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ :บริษัท อีเทอร์นิตี้ไอเดีย 168จำกัด,ม.ป.ป.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 101ปลาทะเลไทย
ชื่อผู้แต่งธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ: บุ๊ค ด็อท คอม, 2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คนกล้าสร้างได้ : โมเดลบ้านสามหลัง
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ซัคเซส มีเดีย,2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง รู้ทันภาษา รู้ทันการเมือง : ทักษิณสมัย
ชื่อผู้แต่งเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ฃอคิดด้วยคน,2547.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ประชาธิปไตยในวิถีไทย : ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่สังคมสุขภาวะ
ชื่อผู้แต่งนันทิยา ดวงภุมเมศ.
สำนักพิมพ์นครปฐม :สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซียมหาวิทยาลัยมหิดล,2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง อสท.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย ;2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง มติชนสุดสัปดาห์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) , 2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง ชีวจิต.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ;2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ไม่มีความสมานฉันท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ.
ชื่อผู้แต่งจิตติภัทร พูนขำ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ :คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อผู้แต่งยอดหญิง สอนสุภาพ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช สำนักคุ้มครองพันธ์พืช กรมวิชาการเกษตร,2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารผาสุก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บริษัทไทยประกันชีวิต ;2551.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารปาริชาต.
สำนักพิมพ์พัทลุง :มหาวิทยาลัยทักษิณ ;2554.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารศิลปากร.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : กรมศิลปากร ; 2555.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง