พบ 50 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง English for everyone business english practice book level1.
ชื่อผู้แต่งDk.
สำนักพิมพ์London, England :Dk,2017.
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง College writing skills with readings (tenth edition)
ชื่อผู้แต่งLangan, John.
สำนักพิมพ์NY, USA :Mc graw hill education, 2019.
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง จากนิทานคุณธรรม
ชื่อผู้แต่งธีระวิทย์ พุทธคุณ มาสันติสุข.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ, ไทย ;นานมีบุ๊ค,2560.
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง มติชนสุดสัปดาห์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) , 2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง ชีวจิต.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ;2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Official guide to the TOEFL ITP Assessment series
ชื่อผู้แต่งEducational testing service.
สำนักพิมพ์NY,USA :ETS,2019.
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Toefl itp assessment series practice tests volume1
ชื่อผู้แต่งEducational testing service.
สำนักพิมพ์NY,USA :EST,Sc2010.
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง บ้านและสวน.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งเเอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) ; 2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีชาวบ้าน.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร :บริษัท มติชน จำกัด ( มหาชน) ;2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง สตาร์ซอคเกอร์รายสัปดาห์.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สยามสปอร์ตบุ๊คส์.;2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Toefl itp assessment series practice tests volume1
ชื่อผู้แต่งEducational testing service.
สำนักพิมพ์NY,USA :EST,Sc2010.
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง มติชนสุดสัปดาห์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) , 2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิจัยทางระบบสารสนเทศ
ชื่อผู้แต่งลั่นทม จอนจวบทรง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Official guide to the toefl itp test
ชื่อผู้แต่งEducational testing service.
สำนักพิมพ์NY,USA :ETS,2014.
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กลศาสตร์เชิงสถิติ
ชื่อผู้แต่งนรา จิรภัทรพิมล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง