พบ 50 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ผญาข่อหล่อทอปัญญา 5
ชื่อผู้แต่งจ.เขมจิตต์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :นิติธรรม,2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง บ้านนี้มีลูก กว่าฟ้าจะก้าวเดิน
ชื่อผู้แต่งองอาจ คล้ามไพบูลย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เพชรประกาย,2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง เสียดาย...คนตายไม่ได้อ่าน ฉบับเกิดใหม่ในสวรรค์
ชื่อผู้แต่งดังตฤณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ฮาวฟาร์,2556.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง a day.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร :บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด ;2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง ชีวจิต.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ;2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง ทีวีพูล.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร :บริษัท ไทย อินเตอร์ มีเดีย ;2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารเคหการเกษตร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ หจก. :มิตรเกษตรการตลาดเเละโฆษณา.;2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง หมอชาวบ้าน.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน.;2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีชาวบ้าน.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร :บริษัท มติชน จำกัด ( มหาชน) ;2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง สตาร์ซอคเกอร์รายสัปดาห์.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สยามสปอร์ตบุ๊คส์.;2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง เครื่องมือกล
ชื่อผู้แต่งวิทยา หนูช่างสิงห์.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ :คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ตำราเรื่องกรีฑา = Athletics
ชื่อผู้แต่งทวิโรฒ ศรีแก้ว.
สำนักพิมพ์กำแพงเพชร :โปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพรช,2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา
ชื่อผู้แต่งหทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :รุ่งเรือง,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริหารจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ไชยศรี.
สำนักพิมพ์เพชรบูรณ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์,2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง อุทยานแห่งผืนดิน : จากการล่าสัตว์และเก็บของป่า สู่ทุนนิยมโลกาภิวัตน์และโลกหลังจากนี้
ชื่อผู้แต่งรุนด์เกรน.กุนนาร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สงวนเงินมีมา,2557.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง