พบ 48 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์และการวิเคราะห์เอเชียปัจจุบัน / ถนอม อานามวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งถนอม อานามวัฒน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อักษรพิทยา, 2526
เลขเรียก950 ก596ป
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง มติชนสุดสัปดาห์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) , 2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร : บริษัทมติชน จำกัด มหาชน ; 2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง National Geographic.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อัมรินทร์พริ้นติ้ง. ;2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง Food Travel & Entertaining Magazine.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ บริษัท มีเดีน แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด ; 2563.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ราวิทยาเบื้องต้น
ชื่อผู้แต่งพิไลพรรร พงษ์พูล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์,2525.
เลขเรียก589.2 พ397ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง Sawasdee.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร :Thai Airways International Public Company Limited ;2556.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง TAT Review.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร :การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย ;2558.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารกสิกร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :รงพิมพ์กรมวิชาการเกษตร ; 2548.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารศิลปากร.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : กรมศิลปากร ; 2555.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง แพรว (นิตยสาร).
สำนักพิมพ์นนทบุรี :บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งเเอนด์บลิซซิ่ง จำกัด ( มหาชน) ; 2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง a day.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร :บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด ;2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง จดหมายข่าวผลิใบ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กรมวิชาการเกษตร(ดูจดหมายข่าว)www.doa.go.th/pibai/ , 2552.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารเกษมบัณฑิต.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ;2554.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารพัฒนศาสตร์.
สำนักพิมพ์ปทุมธานี : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง