เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059677
หมายเลขทรัพยากรi00146710
บาร์โค้ด2000013228
เล่มปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า31 ก.ค. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0