เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059380
หมายเลขทรัพยากรi00146241
บาร์โค้ด2000012947
เล่มปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (มิ.ย./ก.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า12 มี.ค. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0