เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056508
หมายเลขทรัพยากรi00146186
บาร์โค้ด2000012913
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 167 (ก.พ.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า25 ก.พ. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0