เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059677
หมายเลขทรัพยากรi00146068
บาร์โค้ด2000012901
เล่มปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า7 ก.พ. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0