เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00146067
บาร์โค้ด2000012900
เล่มปีที่ 2561 ฉบับ 2 (ก.พ.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า7 ก.พ. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0