เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00146066
บาร์โค้ด2000012898
เล่มปีที่ 2563 ฉบับ 1 (ม.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า7 ก.พ. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0