เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00146063
บาร์โค้ด2000012894
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 4 (ม.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า7 ก.พ. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0