เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059380
หมายเลขทรัพยากรi00146041
บาร์โค้ด2000012877
เล่มปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ก.พ./พ.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 ก.พ. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0