เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059677
หมายเลขทรัพยากรi00146040
บาร์โค้ด2000012876
เล่มปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 ก.พ. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0