เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00145993
บาร์โค้ด2000012857
เล่มปีที่ 2561 ฉบับ 1 (ม.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า28 ม.ค. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0