เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00145992
บาร์โค้ด2000012856
เล่มปีที่ 2562 ฉบับ 12 (ธ.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า28 ม.ค. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0