เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00145973
บาร์โค้ด2000012846
เล่มปีที่ 2560 ฉบับ 12 (ธ.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า24 ม.ค. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0