เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059559
หมายเลขทรัพยากรi00145969
บาร์โค้ด2000012842
เล่มปีที่ 24 ฉบับที่ 4 (Oct./Dec.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า24 ม.ค. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0