เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056508
หมายเลขทรัพยากรi00145963
บาร์โค้ด2000012836
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 166 (ม.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า24 ม.ค. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0