เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056508
หมายเลขทรัพยากรi00145916
บาร์โค้ด2000012813
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 165 (ธ.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า9 ม.ค. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0