เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049173
หมายเลขทรัพยากรi00145903
บาร์โค้ด2000012801
เล่มปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (ก.ค./ก.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า9 ม.ค. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0