เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00145793
บาร์โค้ด2000012770
เล่มปีที่ 41 ฉบับที่ 4 (ก.ค./ส.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า12 ธ.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0