เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00145779
บาร์โค้ด2000012757
เล่มปีที่ 2560 ฉบับ 11 (พ.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า12 ธ.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0