เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00145660
บาร์โค้ด2000012728
เล่มปีที่ 2562 ฉบับ 10 (ต.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า12 พ.ย. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0