เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056508
หมายเลขทรัพยากรi00145658
บาร์โค้ด2000012726
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 164 (พ.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า12 พ.ย. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0