เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056508
หมายเลขทรัพยากรi00145538
บาร์โค้ด2000012678
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 163 (ต.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า21 ต.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0