เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00145516
บาร์โค้ด2000012655
เล่มปีที่ 2560 ฉบับ 9 (ก.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า21 ต.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0