เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049536
หมายเลขทรัพยากรi00145447
บาร์โค้ด2000012632
เล่มปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า4 ต.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0