เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059380
หมายเลขทรัพยากรi00145369
บาร์โค้ด2000012613
เล่มปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ต.ค./ม.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า25 ก.ย. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0