เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00145290
บาร์โค้ด2000012597
เล่มปีที่ 2562 ฉบับ 8 (ส.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า13 ก.ย. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0