เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00145288
บาร์โค้ด2000012591
เล่มปีที่ 2561 ฉบับ 8 (ส.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า13 ก.ย. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0