เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056508
หมายเลขทรัพยากรi00145282
บาร์โค้ด2000012588
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 162 (ก.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า13 ก.ย. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0