เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049173
หมายเลขทรัพยากรi00145321
บาร์โค้ด2000012572
เล่มปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (เม.ย./มิ.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า20 ก.ย. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0