เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056508
หมายเลขทรัพยากรi00145151
บาร์โค้ด2000012536
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 161 (ส.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า13 ส.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0